ВУЗ ШАГ

Індустріальний район. Дошкільний навчальний заклад № 160

  

Навчальний процес

Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на: 
- забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; 
- формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду. 
 
Завданнями дошкільної освіти є: 
- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини; 
- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; 
- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду; 
- виконання вимог дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 
- здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.
 
Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.
 
Організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі
    КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №160" ДМР у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту", Законом "Про мови", Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативними актами та власним статутом.
    Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.
    З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
    Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
    План роботи схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом освіти Дніпровської міської ради..
       У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.
    Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за програмами розвитку дитини від 2 до 7 років «Дитина» затвердженою Міністерством освіти і науки України.